:: euro2day ::

Έτος 11ο Αρ.Φύλλου 555 7 - 11 Νοεμβρίου 2008


Η αλήθεια και οι υπερβολές

Πόσο κινδυνεύουν τελικά οι ελληνικές τράπεζες και γενικότερα οι ελληνικές επιχειρήσεις από την παρουσία τους στα Βαλκάνια; Σαφής απάντηση, βέβαια, δεν μπορεί να δοθεί, ωστόσο μάλλον θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην καταφύγουμε σε επιλογές τύπου «άσπρο ή μαύρο»: απλώς γιατί η κατάσταση είναι... γκρίζα.

Ξεκινώντας, για παράδειγμα, από τη Ρουμανία, η κεντρική τράπεζα της χώρας διατηρεί από τον Μάιο σε υψηλά επίπεδα τα επιτόκια, προκειμένου να αποφύγει κερδοσκοπικές πιέσεις εναντίον του νομίσματός της. Αναφορικά με τη Βουλγαρία, η Standard & Poor's προχώρησε στα τέλη Οκτωβρίου σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων κυβερνητικών χρεογράφων, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ξένο νόμισμα. Η πρόβλεψη της πιστοληπτικής διαβάθμισης υποβαθμίστηκε σε «αρνητική» (negative) από «σταθερή» (stable).

Σχετικά με την Ουκρανία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε τελικά δάνειο 16,5 δισ. δολαρίων στα πλαίσια διετούς σταθεροποιητικού προγράμματος, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες του ισοζυγίου πληρωμών. Προβλήματα υπάρχουν και στην Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, είναι παράλογο να θεωρούμε ότι οι ελληνικές επενδύσεις στις χώρες αυτές βαδίζουν όλες «επί ξυρού ακμής». Οι υπερβολές μόνο κακό κάνουν...Οι φήμες και το αποτέλεσμα

Φήμες κυκλοφόρησαν στην αγορά που θέλουν ο όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής να έχει προσεγγιστεί προκειμένου να πουλήσει το συγκρότημα του Πόρτο Καρράς. Κάποιοι μάλιστα αναφέρονται και σε μεγάλα μεγέθη τα οποία μπορεί φυσικά να μη φτάνουν το συνολικό ποσό που έχει επενδύσει ο όμιλος προκειμένου να αποκτήσει και να ανακαινίσει το συγκρότημα, ωστόσο είναι σαφώς μεγαλύτερα από την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης, η οποία υπολείπεται των 50 εκατ. ευρώ. Αν, λοιπόν, μια τέτοια πώληση επιτευχθεί και με δεδομένο ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της μητρικής είναι χαμηλές, τότε ενδεχομένως η μετοχή να σημειώσει υψηλά κέρδη.

Μπορεί βέβαια από λειτουργική άποψη ο όμιλος να συρρικνωθεί πολύ -ήδη η επένδυση στις ΗΠΑ θα πρέπει να θεωρείται ξεγραμμένη-, όμως θα έχει ταμείο υψηλότερο από την τρέχουσα αξία του στο ταμπλό της Σοφοκλέους.

Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει αν τελικά θα γίνει η πώληση ή όχι και αν ναι, πότε και σε ποιο τίμημα. Άλλωστε και ο όγκος των συναλλαγών στη μετοχή δεν εμφανίζει κάτι το ιδιαίτερο στο ταμπλό, ιδίως αν κάποιος αφαιρέσει τις αγορές των ιδίων μετοχών που προορίζονται για stock options σε μέλη και στελέχη του ομίλου.Back2Top


Περισσότερα σχόλια στις σελίδες 4 - 5,
στο τεύχος που κυκλοφορεί

Copyright © 2002-2017, Media2day Εκδοτική Α.Ε. :: Ταυτότητα :: Επικοινωνία :: Οροι Χρήσης :: www.euro2day.gr