:: euro2day ::

Έτος 7ο Αρ.Φύλλου 347 12 - 16 Νοεμβρίου 2004
 EDITORIAL


H χειμερία νάρκη τελειώνει,
αλλά το... καλοκαίρι αργεί


Y

στερα από αρκετό καιρό η χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται να βρίσκεται σε μια ανοδική κίνηση, η οποία στηρίζεται σε κάποιες ορατές βάσεις. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις και τα κίνητρα (σελ. 8-9) σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον των ξένων για τις τράπεζες, αλλά και με το θετικό κλίμα στο εξωτερικό, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται απλώς για μια εξαιρετικά βραχυχρόνια κερδοσκοπική κίνηση.

Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι η χώρα μας έχει δημοσιονομικό πρόβλημα (σελ. 6) κι ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε θαρραλέες κινήσεις για την αντιμετώπισή του, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την ανάπτυξη. Από αυτά τα δύο σημεία σε συνδυασμό πάντα και με την κατάσταση στις ξένες αγορές (σελ. 38, 40-41) θα εξαρτηθεί τελικά το αν η άνοδος αυτή θα έχει σταθερά θεμέλια και σημαντική διάρκεια.

Κορωνίδα των εξελίξεων, πάντως, παραμένουν οι μεγάλες τράπεζες. Γι' αυτό και ο "Μ" αφιερώνει σημαντικό χώρο (σελ. 14-17) στην εξέταση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, στο επιτυχές placement της Εθνικής, αλλά και στο ενδεχόμενο εκδήλωσης "στρατηγικού" ενδιαφέροντος από μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού, το οποίο σε μεσο-μακροχρόνιο ορίζοντα δείχνει να αποτελεί νομοτέλεια.

Ένα ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η "αποχή" των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων από την ανοδική κίνηση, καθώς οι διαχειριστές τους πιέζονται από τις συνεχείς εκροές κεφαλαίων (σελ. 29). Πρόκειται για ένα στοιχείο που δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη συνεχιζόμενη αποστασιοποίηση των ιδιωτών επενδυτών από τις χρηματιστηριακές εξελίξεις.

Κι αυτό το δεδομένο, παρότι στη συγκεκριμένη φάση αποτελεί μάλλον θετική ένδειξη για τη συνέχιση της ανόδου (οι επενδυτές των Αμοιβαίων θεωρούνται "ουραγοί" της τάσης και άρα τυχόν έντονη επαναδραστηριοποίηση θα αποτελούσε εν δυνάμει "σήμα" διόρθωσης), θα μπορούσε σε δεύτερη φάση να αποτελέσει τροχοπέδη, καθώς ουδείς ξένος επενδυτής επιθυμεί τη δραστηριοποίησή του σε μια αγορά για την οποία αδιαφορεί το εγχώριο στοιχείο.

Μεγάλο ρόλο, πάντως, στη διαμόρφωση της μελλοντικής τάσης στο χρηματιστήριο θα παίξει η ανακοίνωση επιχειρηματικών deals που δημιουργούν μεγαλύτερα και ισχυρότερα επιχειρηματικά σχήματα.

Η ανάγκη συμφωνιών τέτοιου είδους φαίνεται πεντακάθαρα στον κατασκευαστικό χώρο (ενδιαφέρουσα επί του προκειμένου και η συνέντευξη που παραχώρησε στον "Μ" ο κ. Π. Λεκάκης της Αθηνά ATE στη σελ. 36), ενώ μια άλλη διάσταση των εμποδίων που επιφυλάσσει η ελληνική πραγματικότητα σε τέτοιου είδους κινήσεις προκύπτει από το ρεπορτάζ (σελ. 34) για τον "γρίφο" -διότι σε γρίφο έχει εξελιχθεί- της πώλησης της Αλουμίνιον της Ελλάδος από την καναδική Alcan.

Back2TopCopyright © 2002-2017, Media2day Εκδοτική Α.Ε. :: Ταυτότητα :: Επικοινωνία :: Οροι Χρήσης :: www.euro2day.gr