:: euro2day ::Έτος 19ο Αρ.Φύλλου 937 4 - 8 Μαρτίου 2016


ΟΤΕ: η ρευστότητα, το μέρισμα
και τα... σενάρια για επίθεση


Όσοι πριν από 4-5 χρόνια αμφισβητούσαν την ικανότητα του ΟΤΕ να αναχρηματοδοτήσει τον (υψηλό τότε) δανεισμό του, τώρα σίγουρα έχουν αλλάξει γνώμη. Και αυτό γιατί, με βάση τις λογιστικές καταστάσεις του 2015 που ο Οργανισμός δημοσίευσε, κατά την προηγούμενη χρονιά η εταιρεία παρήγαγε θετικές ταμειακές ροές γύρω στα 300 εκατ. ευρώ, παρότι κατέβαλε κάπου 645 εκατ. για επενδύσεις. Από αυτά τα 300 εκατ., κάπου 40 έδωσε σε μερίσματα και με τα υπόλοιπα 260 περιόρισε τον καθαρό του δανεισμό αρκετά κάτω από τα 900 εκατ. ευρώ.

Τι σημαίνει αυτό; Πρώτον, ότι με περσινά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στο 1,22 δισ. ευρώ, ο δείκτης καθαρό χρέος προς EBITDA πέφτει αρκετά κάτω από τη μονάδα και περνάει σε επίπεδα που θεωρούνται εξαιρετικά. Και δεύτερον, η εικόνα γίνεται ακόμη καλύτερη, αν κάποιος συνεκτιμήσει ότι μετά την έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου (κουπόνι στο 4,375%) στα τέλη του 2015, η μέση διάρκεια αποπληρωμής του όποιου δανεισμού έχει απομείνει είναι μακρά.

Έτσι, λοιπόν, ερμηνεύεται εύκολα η απόφαση της διοίκησης να προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση τη διανομή αυξημένου μερίσματος σε σχέση με πέρυσι (0,10 έναντι 0,08 ευρώ ανά μετοχή). Όπως επίσης ενισχύονται τα επιχειρήματα ορισμένων αναλυτών που προβλέπουν πως ο ΟΤΕ θα προχωρήσει πιθανότατα σε μία τουλάχιστον επιθετική κίνηση μέσα στο 2016. Τουλάχιστον, η ρευστότητά του τού το επιτρέπει.

Alco Hellas: δεν αρκεί η πώληση των ασημικών...

Η Alco Hellas ανακοίνωσε την πώληση ποσοστού 6,344% που κατείχε στην Alco Deutschland, έναντι 682.000 ευρώ (απαιτείται η σχετική έγκριση από επικείμενη γενική συνέλευση). Κύκλοι προσκείμενοι στην εισηγμένη δήλωσαν στη στήλη πως ο αγοραστής δεν σχετίζεται με τους βασικούς μετόχους και ότι τα κεφάλαια θα διατεθούν για μείωση δανεισμού και άντληση ρευστότητας.

Βέβαια, η κίνηση της Alco κάθε άλλο παρά η πρώτη ήταν που αφορούσε ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, ενώ στις αρχές του 2015 το ποσοστό συμμετοχής στην Alco Deutschland ανερχόταν στο 39,28%, στη συνέχεια μειώθηκε τόσο μέσα από τη μη συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου όσο και μέσα από πωλήσεις δύο άλλων πακέτων μετοχών πέρυσι, πριν ακολουθήσει η τελευταία ανακοίνωση. Και πέραν αυτών, πέρυσι ρευστοποιήθηκαν και οι θυγατρικές Γκρουπάλ, Αλουμίνιο Θράκης και Alco Rom έναντι μικρών ποσών, λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.Η ουσία είναι πως στην εισηγμένη Alco Hellas έχει απομείνει μόνο ένα 8% της Alco Deutschland, όταν η εταιρεία είναι ζημιογόνος (ύφεση στον κλάδο του προφίλ αλουμινίου), τα ίδια κεφάλαιά της αρνητικά, ο καθαρός της δανεισμός γύρω στα 28 εκατ. ευρώ (30/9/2015) και όταν η αποφασισθείσα εδώ και περίπου δύο χρόνια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν έχει προχωρήσει ακόμη. Η πώληση... ασημικών, λοιπόν, δεν φαίνεται να αρκεί από μόνη της για να σώσει την εισηγμένη.

Back2Top


Περισσότερα σχόλια στη σελίδα 2 - 3
στο τεύχος που κυκλοφορεί

Copyright © 2002-2017, Media2day Εκδοτική Α.Ε. :: Ταυτότητα :: Επικοινωνία :: Οροι Χρήσης :: www.euro2day.gr